What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Black Mirror: 3x5

Tập 5

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Black Mirror – Gương Đen (Netflix) mô tả những thực tại trong đó con người kết nối liên tục với nhau và với quá khứ bằng thiết bị số.

Hình ảnh của mỗi người, hầu như mọi hoạt động của mỗi người trong ngày, đều soi bóng trong vô vàn “gương đen” bủa vây âm thầm.

“Gương đen” là thiết bị ghi nhận sự hiện diện của mỗi người, có ở khắp nơi: trên tường, trên bàn, trong tay mọi người.

Black Mirror: 3×5
21/10/2016
Đã chia sẻ0