What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Duellists

The Duellists

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

In 1800, as Napoleon Bonaparte rises to power in France, a rivalry erupts between Armand and Gabriel, two lieutenants in the French Army, over a perceived insult. For over a decade, they engage in a series of duels amidst larger conflicts, including the failed French invasion of Russia in 1812, and shifts in the political and social systems of Europe.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Ảo Ảnh Chết Chóc
Ô Nhiễm Không Khí (2022)
Hố Sụt (2021)
Đừng Nhìn Lên (2021)
Tình Đầu Luyến Ái
Sandwich (2023)
Dạ Cổ Hoài Lang
Princess Principal: Crown Handler 1
Thảm Họa Trỗi Dậy (2021)
Being the Ricardos
As if You Whisper
Cậu Bé Biết Múa