What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Duellists

The Duellists

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

In 1800, as Napoleon Bonaparte rises to power in France, a rivalry erupts between Armand and Gabriel, two lieutenants in the French Army, over a perceived insult. For over a decade, they engage in a series of duels amidst larger conflicts, including the failed French invasion of Russia in 1812, and shifts in the political and social systems of Europe.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Cá Nhỏ
Bầu Trời Xanh Mà Em Đánh Rơi
Phía Tây Không Có Gì Lạ
Hawa (2022)
Thần Sứ Đại Nhân Của Ta
Tấn Công Leningrad
Cuốn Sổ Đen
Bắt Cóc Helena
Hỏa ngục
Lou
Bạch Xà Truyện: Bạch Tố Trinh
Luce 2019