What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Tóm tắt

Ukraine 1922. Đế quốc Nga đã tan rã, nhưng một nhà nước mới vẫn chưa được thành lập. Nhiều người đã cố gắng tạo dựng và củng cố nền độc lập của mình trong thời kỳ này, và đây là câu chuyện về một trong những người như vậy. Đây là câu chuyện về cuộc đời và tình yêu của một người – Ivan, biệt danh Raven …

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Tay Trái Của Chúa (2021)
Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (2020)
Ánh Sáng Của Đom Đóm
Cội Nguồn Nhân Gian
Truy Hồn
24h Yêu
Thuyết vạn vật
Chặn Đứng Kẻ Thù
Bức Họa Người Đẹp
Nhiên Đông
Ước Gì Được Nấy
The End of the Tiny World (2021)